Close
Η ιστοσελίδα που επισκεφθήκατε χρησιμοποιεί την τεχνολογία των Cookies ώστε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία.

Начало

Езиковото обучение играе важна роля за развитието на икономическата и социална кохезия в трансграничния район Гърция-България. В тази насока с финансиране от Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.” се осъществява проекта „Web-GRBG”, чийто предмет е разработката на интернет платформа за обучение по гръцки език на следните целеви групи:

  1. Пълнолетни българи, интересуващи се от изучаването на гръцки език (например студенти в специалности с преподаване на гръцки в български университети).
  2. Български предприемачи, които развиват бизнес дейност в гърци и желаят да изучават гръцки с оглед на укрепване nа бизнес профила им и разширяване на професионалната им дейност в региона (бизнес гръцки).

Тази платформа се усвоява възможностите на информационните технологии за създаването на модерна електронна среда за обучение, която може да се използва или в среда на насочено обучение (в клас), или в условия на самообучение, и комбинира езиковото обучение с първи контакти с достиженията на древногръцката и новогръцката култура.


За да продължи на платформата, трябва да се регистрирате или ако вече имате акаунт Въведете вашето име!

 _FeedbackButton