Αρχική

Η γλωσσική εκπαίδευση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας. Προς αυτή την κατεύθυνση υλοποιείται με χρηματοδότηση του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013» το έργο «Web-GRBG» με αντικείμενο την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για την εκμάθηση της Νέας Ελληνικής από τις ακόλουθες ομάδες-στόχους:

  1. Ενήλικες Βούλγαρους που ενδιαφέρονται για την εκμάθηση Ελληνικών (π.χ. σπουδαστές των Τμημάτων Νεοελληνικών Σπουδών σε διάφορα βουλγαρικά πανεπιστήμια)
  2. Βούλγαρους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και επιθυμούν την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας προκειμένου να ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ και να διευρύνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στην περιοχή (Επιχειρηματικά Ελληνικά).

Η εν λόγω πλατφόρμα αξιοποιεί τις δυνατότητες των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για τη δημιουργία ενός σύγχρονου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μάθησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε περιβάλλον καθοδηγούμενης διδασκαλίας (στην τάξη) ή σε συνθήκες αυτομάθησης και συνδυάζει τη γλωσσική εκμάθηση με μια πρώτη γνωριμία με εκφάνσεις τόσο του αρχαιοελληνικού όσο και του νεοελληνικού πολιτισμού.


Για να συνεχίσετε στην πλατφόρμα, θα πρέπει να εγγραφείτε ή αν έχετε ήδη λογαριασμό να εισάγετε τα στοιχεία σύνδεσης!

 Feedback